Otpad

1.) Reduciranje neugodnih mirisa

Bio-algeen G-40 (UPI/ll-034-03/08-02/81) je kvalitetan proizvod za poboljšavanje kakvoće tla, univerzalna hranjiva podloga za mikroorganizme i organski ionizator.
Znanstvena su istraživanja potvrdila da su molekularni lanci poliuronskih kiselina iz morskih algi po strukturi isti kao i u smeđim huminskim kiselinama. Biološkom preobrazbom akumuliraju se slobodni protoni i ioni metala. Time se sprječava nastanak sumporovodika, a neugodni mirisi se u znatnoj mjeri smanjuju.

Bio-algeen K-20 (UPI/ll-034-03/08-02/82) koristi se za pročišćavanje voda, odmašćivanje vode i tla, kompostiranje komine i pranje strojeva i voznih parkova.
Bio-algeen K-20 uspostavlja i održava biološku ravnotežu pri aerobnim procesima pročišćavanja voda. Izjednačava neujednačene sastojke u otpadnim vodama te omogućava brzo i ujednačeno biološko rastvaranje otrovnih dijelova. U otpadnim vodama uz blato i prašinu često su i određene količine teško razgradivih maziva i ulja koja zagađuju naš prirodni okoliš, a vijek njihova raspadanja izuzetno je dug. Primjenom bio-algeen K-20 ulja i masti postaju bezopasni, omogućen je njihov ubrzan proces raspadanja, bez štetnih posljedica za čovjeka i okoliš, a dokazano je i njegovo antikorozivno djelovanje.
Bio-algeen K-20 redovito koristi NATO za održavanje svog voznog parka.
Bio-algeen K-20 spriječava razvoj sumporovodika i drugih loših mirisa.

2.) Smanjenje mogućnosti požara

Mješanjem bio-algeena i vode dobiva se na vatru otporna suspenzija. Bio-algeen preparati oduzimaju kisik i time se vatra vrlo brzo gasi. 2006. godine uspješno smo ugasili požar na odlagalištu otpada na Hvaru i u Lumbardi.

3.) Ušteda na volumenu

Uz pomoć bio-algeen preparata moguće je, organske supstance kojih u otpadu ima najmanje 30%, ali u pravilu cca. 70%, aerobnim djelovanjem (ukoliko je otpad usitnjen) vrlo brzo kompostirati. Na taj se način reducira volumen otpada.
Ekološka opravdanost ogleda se u trajnom otklanjanju opasnosti od emisije plinova, zapaljenja, procjednih voda, smanjenju volumena otpada, te reduciranju neugodnih mirisa.
Tretiranje otpada ne predstavlja dodatno financijsko opterećenje, jer se dobiveni kompost može primjenjivati kao sekundarna sirovina.


Povratak na vrh