Proizvodi

Fizikalna i kemijska djelovanja Bio-algeen proizvoda

Bio-algeen S-92

(Certificirani ekološki proizvod - ECO CERT SHC)
Jedan od naših top proizvoda, dodatak prihrani i prirodna pomoć bilju. Bio-algeen S-92 je snažan aktivator i stimulator rasta biljke. Upotrebljava se u svim važnim fazama razvitka biljaka (nicanje, pupanje, početak oblikovanja ploda...), specijalno se koristi i za jačanje biljaka oslabljenih zbog presađivanja, suše, bolesti, djelovanja štetočina, te raznih oštećenja. Nanosi se folijarno ili zalijevanjem. Njegova se primjena u poljoprivredi iz godine u godinu povećava. Poljoprivrednici su zadovoljni njegovom jednostavnom primjenom i mogućnošću mješanja sa drugim uobičajenim dodatcima, stoga im nije potrebno dodatno vrijeme ili strojevi. Razrjeđuje se u visokom omjeru, tako da je cijena proizvoda po hektaru niska. Biljke i drveće tretirane sa bio-algeen S-92 su zdravije, bolje iskorištavaju hranjive sastojke i zbog toga daju veće i kvalitetnije urode.

Primijenjuje se za: biljke, zelene površine, ozdravljivanje drveća.

Analiza Bio-algeena S-92

Više o proizvodu... Bio-algeen S-92

Bio-algeen korijenski koncentrat

Namijenjen je brzom aktiviranju i stimuliranju rasta korijenske mase. Pri sađenju i presađivanju reducira transplantacijski šok. Primjenjuje se kao korijenska kupka, ili kao početna vodena mješavina koja omogućava biljkama brzi primitak vode i hranjiva. Bio-algeen korijenski koncentrat pomaže biljci da se brže i lakše prilagodi novoj zemlji.

Primijenjuje se za: biljke, zelene površine, ozdravljivanje drveća.

Analiza Bio-algeen korijenskog koncentrata

Više o proizvodu... Bio-algeen korijenski koncentrat

Bio-algeen granulat

Višestruko povećava kapacitet zadržavanja vode (i do 300%) tako da biljkama stalno stoji na raspolaganju potrebna količina vlage, što je osobito značajno u sušnim ljetnim periodima. Istodobno je i univerzalna hranidbena podloga, služi za optimalno reguliranje mikroflore u tlu. Koristi se u mnogim projektima presađivanja, rekultivacije istrošene zemlje, u vrtovima, parkovima, u konstrukciji, renoviranju i održavanju sportskih igrališta, golf terena i zelenih površina, u ozelenjavanju nekvalitetnih površina, pjeska...

Primijenjuje se za: biljke, zelene površine, ozdravljivanje drveća.

Analiza Bio-algeen granulata

Više o proizvodu... Bio-algeen THK

Bio-algeen THK

Stabilizira nasipe, obale, brane i prirodne strmine. Bio-algeen THK koncentrat čak i sterilni pijesak pretvara u plodno tlo, značajno je i povećanje zadržavanja vode. Njegovim dodavanjem u zemlju popravlja se pH vrijednost. U procesu gradnje ili renovacije golf terena na pješčanim zonama, bio-algeen THK osigurava izdržljivost trave u dugim i sušnim periodima.

Primijenjuje se za: erozivnu zaštitu.

Analiza Bio-algeena THK

Više o proizvodu... Bio-algeen THK

Bio-algeen tekući koncentrat

Novo napravljeni ili popravljani nasipi, strmine ili brane tretiraju se bio-algeen tekućim koncentratom tehnologijom hidrosjetve. Tretirane površine su trenutno zaštićene od erozije, čak ni jake kiše ne mogu učiniti štete. Dugogodišnjim ispitivanjem i promatranjem potvrdilo se da upotreba poliuronskih kiselina iz morske alge potiče biološki razvoj prirodnog ozelenjavanja. Bio-algeen tekući koncentrat uspješno se koristi i pri gašenju podzemnih i nadzemnih požara.

Primijenjuje se za: zelene površine, erozivnu zaštitu.

Analiza Bio-algeen tekućeg koncentrata Bio-algeen tekući koncentrat

Bio-algeen brzi komposter (tekući ili prašak)

Koristi se u kompostiranju različitih vrsta organskih otpadnih materijala. Tretirani materijali mogu se složiti na hrpe 6-8 m visine bez opasnosti od plinova ili procijednih voda. Bio-algeen brzi komposter godinama se već koristi u komunalnom kompostiranju otpada (deponijama), te u kompostiranju organskog otpada kao ubrzivač procesa, a gotov proizvod, dobiven za 4 - 6 mjeseci, je kvalitetan kompost.

Primijenjuje se za: kompostiranje.

Bio-algeen brzog komposterstera (parašak) Analiza brzog komposterstera (tekući) Bio-algeen brzi komposter

Bio-algeen WKL koncentrat

Specijalni proizvod za pročišćavanje cirkularnih vodenih sistema i njihovih produkata - muljni talog. U šećernoj i škrobnoj industriji cirkularni vodeni sistemi služe za pranje i transport šećerne repe i krumpira. Dodavanjem bio-algeen WKL koncentrata osigurava se brže i djelotvornije ispiranje zemljanog i organskog otpada, prilikom prolaska vode preko skladišnih jama. Značajnije reducira neugodne mirise, koroziju, upotrebu krede, uljne pjene i vapna do 50%. Bio-algeen WKL koncentrat dodaje se u sve organski zagađene otpadne vode ili vode za pranje. Otklanja višak čestica metala iz vode i podupire proces biološkog pročišćavanja.

Primijenjuje se za: prošišćavanje voda.

Analiza Bio-algeen WKL koncentrata Bio-algeen WKL koncentrat

Bio-algeen K-20 (Vodopravna dozvola: UPI/ll-034-03/08-02/82)

Ubrzava uklanjanje nečistoća i biološki razgrađuje ostatke masnoća, benzina, nafte i mazuta, te štiti od korozije. Spriječava nastajanje otrovnih plinova, te uklanja otpadne tvari iz vode. Upotrebljava se u postrojenjima za pranje vozila i tenkova, tunela, cesta, benzinskih crpki i td. Upotrebljava se i za kompostiranje komine masline.

Primijenjuje se za: kompostiranje, lagune i septičke jame, biološku razgradnju masnoća, pročišćavanje voda, reduciranje neugodnih mirisa, zbrinjavanje otpada.

Analiza Bio-algeena K-20

Više o proizvodu... Bio-algeen K-20

Bio-algeen G-40 (Vodopravna dozvola: UPI/ll-034-03/08-02/81)

Proizvod za tretiranje svih vrsta gnoja, gnojnica i septičkih jama. Upotrebom bio-algeen G-40 na farmama svinja, krava, kokoši itd. reducira se amonijak (NH3) i do 70%, što omogućava znatno zdraviju klimu na farmama, pozitivno utječe na zdravlje samih životinja, a smanjuju se i troškovi prozračivanja.
Bio-algeen G-40 homogenizira gnojnicu i poboljšava kolanje. Krute se naslage u sabirnim lagunama, tankovima, i cijevima reduciraju, a kontinuiranim tretiranjem u potpunosti uklanjaju. Za okoliš slijedeća najvažnija prednost tretiranja gnojnice ili septičke jame je ta što nakon tretmana tekuća gnojnica gotovo da nema više smrada.

Primijenjuje se za: životinje, kompostiranje, lagune i septičke jame, pročišćavanje voda, reduciranje neugodnih mirisa, zbrinjavanje otpada.

Analiza Bio-algeena G-40

Više o proizvodu... Bio-algeen G-40

Biopolym

Dodatak stočnoj hrani. Pozitivno utječe na zdravlje životinja i ljudi. Značajnije smanjuje isparavanje amonijaka, smanjuje proizvodnju sumporovodika, značajnije smanjuje uginuće stoke i peradi, reducira kanibalstvo, pospješuje stvaranje mikroklime, poboljšava iskoristivost hrane, skraćuje tovni period i daje kvalitetan gnoj i gnojnicu. Rezultat upotrebe biopolyma je kvalitetna i ekološki opravdana stočna proizvodnja.

Primijenjuje se za: životinje.

Analiza Biopolyma 1 Analiza Biopolyma 2 Analiza Biopolyma 2

Više o proizvodu...
Povratak na vrh